SLOBODAN BATA NEDELJKOVIĆ


S
likar - grafičar,  redovan profesor dr.tipografije na
Akademiji umetnosti u Novom Sad
u

 

Rođen 12. III. 1952. u Novom Sadu.
Posle škole za primenjenu umetnost i dizajn u Novom Sadu,
završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i postdiplomske studije.
Magistrirao Grafiku 1982 u Beogradu.
D
oktorirao 2009. u Novom Sadu.

Redovni je professor AU u Novom Sadu.
Od 2002. predaje na FTN-u na Grafičkom inženjerstvu i dizajnu.

Bavi se slikarstvom i grafikom u Ateljeu br. 2 na Petrovaradinskoj tvrđavi od 1971.
Prvo radio u Ateljeu  Miše Nedeljkovića – Hornverk 28.
Od 1986. ima Atelje u Dugoj kasarni br 2. ( Petrovaradinska tvrdjava )
Osamdesetih godina 20-tog veka, pored slikarstva u duhu Nove figuracije, bavi se i portretom i mrtvom prirodom. 

U nekoliko navrata bio predstavnik Vojvodine u selekcijama ex Jugoslavije,
prvo na smotri Jugoslovenska grafika u Srednjoj i Južnoj Americi 1987-1989.
Meksiko Siti, Havana, Kali, Bogota, Karakas, Lima i Buenos Aires,
kao i selekciji za  SAD  od 1990 do 1993. Vašington, Rapid Siti Šipsburg, Memfis.
Na svetskim smotrama grafike, Lublana, Mastriht, Kanagava. 

Nagrađivan u više navrata:
Za slikarstvo, 18. Cetinjskom salonu - 1984. Crna Gora.
Za crtež, Svet oko nas, Dom JNA Beograd 1979.
Za skulpturu 1977. Tolmim Slovenija.
Za plakat Festival proširenih medija, Beograd, 1974.
Za zaštini znak 1972. Godina kvaliteta, Beograd.
Lutrija Vojvodine  1986. Novi Sad.
Za opremu knjige 1998. Sajam knjiga, Beograd. 

Samostalno izlagao 36 puta.
Samostalno izlagao u  inostranstvu: Štuttgart, Berghaim, Leverkusen, 1986. Nemačka,  i Mondavio zamak kraj Pesara, 2005. Italija.

U Srbiji :
Novom Sadu, Beogradu, Somboru, Kragujevcu, Prištini, Subotici …

 


 


Izložba Slobodana Nedeljkovića kulturni centar Štutgart

...Radovi Slobodana Nedeljkovića još jednom dokazuju da je neophodno povesti veću pažnju kreativnom stvaralaštvu koje svoje korene ima u dubini čoveka, nego nekoj površnoj  ˶ Koka-Kola umetnosti ˝. Umetnik čije radove ovde možemo pogledati, uspešno spaja grafiku i slikarstvo u jednu celinu. Njegove slike nas asociraju na one koji su živeli pre nas, koji su dakle omogućili našu sadašnjicu.

Oni nas podsećaju na legende i Mitove prošlih vremena. Čovek kao  čovek u prostoru, kao sastavni deo vremenskih tokova. U okviru ove tematike umetnik svoje dominirajuće figure stavlja iznad njima pripadajućim grupama.  Ovaj postojeći okvir probija jedino slika koja potseća na želju za otkrivanjem novih stvari, koju su ispoljili Feničani, a na kojoj je predstavljen čovek koji pomoću broda napušta prostor, da bi se okrenuo novim horizontima i vremenima. U svim drugim slučajevima, nam se čini da gledamo svodove velikih crkvi, pri čemu spirale treba verovatno da predstavljaju tokove, odnosno protok vremena.

Braon, crveni i zlatni tonovi dočaravaju sakralna osećanja, dok ove tonove povremeno zamenjuju plava i zelena boja.  Boje koje umetnik koristi nisu tako izrazite, niti pak nametljive. Pri tome Slobodan Nedeljković ne obraća pažnju na nepotrebne, odnosno manje značajne detalje.

U svojim izrazima se ograničava na suštinu oblikovanja formi. Radi se o formama koje su u stanju da nadžive sva vremena. Putem lukova, izbočina ili pak arkada S. Nedeljković simbolizuje Arhitekturu Čovekovog života. On pred našim očima u svojim delima prikazuje ruine, već citirane vizantijske prošlosti do vaskrsnuća.

Otisci i reprodukcije koji su nastali tehnikom kombinovanja, a koji su nastali najčešćevpomoću tri cinkane ploče, variraju sa svojim bojama, tako da se ni jedan otisak ne ponavlja, što sa druge straneobezbedjuje činjenicu da su sva njegova dela unikati. Na taj način pred nama nastaju vizije vizantijske veličine i besmrtnosti koje su složene putem za vizantijsko doba karakteristične simetričnosti.

Poštovane Dame i Gospodo, danas i na ovom mestu ste u mogućnosti da zahvaljujući delima Slobodana Nedeljkovića, ponesete sa sobom, svojim kućama jedan deo ove prošlosti, kao dokument naše stvarnosti.

Zahvaljujem Vam se na Vašoj pažnji   

                                                                                                                      28. februar 1986. Štutgart.
                                                                                                                                     
Hannes G. Maier-Hohenstein

Profiltrirano umetničko vidjenje

Da ozbiljno slikarstvo ima svoje zakonitosti, koje su imanentne samom biću umetnosti Slobodan Bata Nedeljković pokazuje na najbolji način. Poznat kao umetnik  koji do skrupuloznosti osluškuje duh vremena. Nedeljković svoj slikarski kontinuitet gradi na čvrstim odnosima. Njegova jednom pronadjena i obznanjena traganja i akcije u samoj slici uz upotrebu svih slikarskih sredstava i zakonitosti. Naoružan raynim znanjima i sposobnostima, on do perfekcije isteruje jedan osoben pogled na svet koji gotovo da nema pandana u našoj savremenoj likovnoj umetnosti.

Krećući od katakombe, tog omiljenog motiva i pribežišta, Nedeljković snažno manifestuje svoje akademsko majstorstvo i zanatsko umeće. Njegova slikarska semantika i gramatika, uistinu, je preciznija od one jezičke. Ako je u pedhodnom opisu o tome davao tek škrte naznake , onda, ovde, u susretu sa novim opusom, vidimo svu raskoš jednog smelog  i likovno obazloženog iskoraka.  Jeste da su i u ranijim slikama i grafikama biblijske teme bile u centru , ali date škrto i redukovano do ideograma, do obezličenog pojedinca koji u svom polukružnom, omedjanom svodu, živi, pati, mre.

Ovde medjutim, imamo punu razradu velikih tema i biblijskih mitova. Opet datih ne direktno nego kroz alegoriske priče i profilirana umetnička vidjenja.

Odmah treba reći da Nedeljković mit ne doživljava kao puste reči, priču, nego kao duh koji je čini se, neuništiv, i prelazi iz oblika u oblik, iz slike u sliku. Duh ikone, ali ikone ovog vremena, Nedeljković obogaćuje i oplemenjuje raznovrsnim talozima vekovnog trajanja i iskustva, ali i slikarskih dostignuća, od kojih su dela baroknih majstora najbliži primer za jednu uspelu paralelu i odmeravanje.

Razume se da je krst jedan od najvećih i najprepoznatiljijih. Dat je namerno tako da dominira složenom kompozicijom slike, koja je uradjena i proračunata gotovo matematički, komjuterski.

Krst je Nedeljković uzeo kao nešto dato i neminovno. Nešto što treba znati i nositi na kolektivnim i ličnim plećima. I on to sam ovom postavkom uspeva. Ljudski časno i slikarski snažno.

 

Mart, 2000. God.
                Milan Živanović, književnik.
Slovo sa otvaranja 29-te samostalne izložbe u galeriji Renata

Može vam se učiniti, ali samo će vam se učiniti ako budete neoprezni, a na to je skrenuo pažnju i njegov najbolji kritičar  ili tumač njegovog dela, njegov otac, da u jednom trenutku, negde tamo kada pusti pusti sebi na volju, zazvoni neki ton boje više nego što sme da se omakne, može Vam se samo učiniti, ali budite oprezni ne prihvatite zdravo za gotovo nego pokušajte da otkrijete šta je i na koji način, u kom trenutku  nešto malo emocijama pustio na volju, a nekad im ne pušta da preovladavaju, Slobodan - Bata - Nedeljković.

Nikad im ne da da se otmu, da krenu svojim putem. Uvek su pod njegovom kontrolom. I, nikakvo čudo što se opredelio i što mu je pažnju, u ovom času, privukao Novi zavet, a stara priča.

Novi zavet je večna ljudska priča i dobro je tek što se u ovom trenutku, u oči Voskresenija, jer svi mi sanjamo taj san o voskreseniju, a on ga na svoj način i tumači i privodi ili nas uvodi do one kompozicije , evo je ovde, imate  "snjatja" sa krsta, snatja Hristova  s'krsta,  a naćiće se taj koji je za nas položio sve svoje što je imao da bi sačekali  taj trenutak vosikresenija. Dakle kad' je pronikao u tu tajnu i kada je našao tako kako je uspeo da predstavi ovde, a ona se kreće sve do euharistije,  pa do snatja i do voskresenij, onda je svoj dug prema precima počeo na najbolji način da odužuje Slobodan - Bata –Nedeljković.

Ta veština, spremnost da uz najljuću borbu sa materijom izadje kao pobednik, malo je kome data. Sve mi se čini da je jedan od onih pobednika i povlašćenih, upravo onaj čiju izložbu, u ovom trenutku proglašavam otvorenom.

Novi Sad 24.04.2003.
                Nikola Kusovac

 

   

Slobodan Bata Nedeljković - Atelje 2 - Tvrdjava 8 - 21132 Petrovaradin - PAK 410523
 +381 (0)64 2225219
E-mail
slobodanbatanedeljkovic@hotmail.com

   

design zbabin