KUPOLA ŽIVOTA
Ulje na platnu,  90 x 90 cm, 1994. God.
 Vlasništvo autora.
Cena 3.000 €
 

MIROTVORAC
Ulje na platnu,  130 x 90 cm, 1994.
God.
Vlasništvo: R. Dakić


ECCE HOMO
Ulje na platnu  100 x 80  cm, 2005. God.
Vlasništvo autora.
Cena 2.500 €
 

POKLONJENJE MUDRACA
 
SA ASISTENCOM
Ulje na platnu,  100 x 133 cm,  2011. God.
Vlasništvo autora.
Cena
3.000
 

BOG RAZDVAJA NEBO I MORE
Ulje
na platnu,  50 x 70 cm, 2005. God.
Vlasništvo autora.
Cena
800
 

DOBRI PASTIR
Ulje
na platnu,  65 x 45 cm,  2002. God.
Vlasništvo autora.
Cena
800
 

DOBAR PASTIR IZ RAVENE
Ulje na platnu,  70
x 50 cm,  2007. God.
Vlasništvo autora.
Cena
800
 

SV. MARKO PATRON VENECIJE
Ulje na platnu, 100 x 133 cm, 2011. God.
Vlasni
štvo autora.
Cena 3.000 €

 

BOG STVARA ZEMLJU
Ulje na platnu, 
50 x 70 cm,  2009. God.
Vlasništvo autora.
Cena
800
 

VASKRSENJE LAZAREVO
Ulje na platnu, 
45 x 55 cm,  2003. God.
Vlasništvo autora.
Cena
500
 

PROROČANSTVO
Ulje na platnu, 
100 x 70 cm,  2001. God.
Vlasništvo autora.
Cena
1000
 

SVETI JOVAN
KRSTI HRISTA NA JORDANU

Ulje na platnu,  50
x 70 cm,  2005. God.
Vlasništvo autora.
Cena
800
 

SKASKA O KRALJU
Ulje na platnu, 
100 x 70 cm,  2007. God.
Vlasništvo autora.
Cena
3.000
 

GRČKA TRADICIJA
Ulje na platnu, 
60 x 40 cm,  2009. God.
Vlasništvo: porodica Erinakis
 

BOG OBLIKUJE ZEMLJU
NA PRILIKU KUGLE
 Ulje na platnu, 100 x 140 cm, 2009. God.
Vlasništvo SKC Subotica
 

DILEMA
Ulje na platnu,  50 x 70 cm, 1994. God.
Cena
2.500
 


 

 

 

   

Slobodan Bata Nedeljković - Atelje 2 - Tvrdjava 8 - 21132 Petrovaradin - PAK 410523
 +381 (0)64 2225219
E-mail
slobodanbatanedeljkovic@hotmail.com

   

design zbabin